Dự Án Với Cofico

Kyung Jin hợp tác với chủ đầu tư Cofico với việc cung cấp lưới công trình, lưới an toàn cho các dự án xây dựng. Xem thêm về tập đoàn Coteccons

Đôi nét về Cofico

Tổng Công ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo quyết định số 6211/QĐ-UB-KT ngày 31/12/1996 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh.

Theo quyết định số 168/2003/QĐ-UB-KT ngày 10/09/2003 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, quyết định sát nhập Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Thành Phố – CMC vào Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SAGECO và lấy tên  là Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn – SGC.

Ngày 15/9/2006 của Ủy Ban nhân dân TP.HCM có Quyết định số: 4198/QĐ-UBND về  việc chuyển Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Thực hiện theo nghị định số 25/2010/ NĐ-CP về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH Một thành viên, UBND đã có quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 31/07/2010  về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Tổng Công Ty Xây Dựng Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ – công ty con

Tài khoản : 1301 00000 11771 tại Sở Giao Dịch II Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Tp.HCM

Giấy phép KD và MST : 0300421721 cấp ngày 14/6/2010
Phạm vi hoạt động : Trong và ngoài nước.

Trích nguồn: https://www.cofico.com.vn/

 

 

Bài viết liên quan
Facebook
Zalo
Việt Nam
Hàn Quốc
Vị trí